00TM06F2 Fysikk 2

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06F2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2024 Høst
  • Emneansvarlig
   edutorium.admin

Innhold

Grunnleggende begreper
Bevegelses lære
Varme, energi, effekt og arbeid
Statikk
Fysikk i væsker og gasser

Learning Outcome

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Selvvalgt
Presentasjon
45 min
Arbeidskrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
132 Time(r)
Egenstudier
38 Time(r)

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
Individuell
4 Time(r)

Pensum

00TM06F2 Fysikk 2

Godkjent av

NOKUT
Program som bruker emnet
 • Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør