00TM06F Maritim engelsk

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06F
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2023 Høst

Innhold

Utføre maskinoffiserens plikter
Skipstekniske publikasjoner
Drift og vedlikehold av skipsmaskineri og fremdriftssystemer
Skipets sjødyktighet, sikkerhet og drift
Lovgivende tekster
Kommunisere med et flerspråklig mannskap

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om internasjonale krav innan sjøfart.
 • har språkkunnskapar nok til å være gode leiar og teamarbeidarar i eit maritimt mannskap.
 • har tilstrekkeleg kunnskap i maritim engelsk til å kunne kommunisere planlagt vedlikehald og reparasjonar og administrere drifta av elektrisk og elektronisk kontrollutstyr

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
132 Time(r)
Egenstudier
38 Time(r)

Pensum

00TM06F Maritim engelsk

Pensumliste

Maritime English for Engine Officers - Operational level - (Trude Amundsen, T., Astrid Sebulonsen,Skaar, B., Inger Slinning, I) (marfag.no)
Maritime standardutrykk, IMO/sjøfart
Norsk-Engelsk ordbok