00TM06E Skipsteknikk og skipets stabilitet

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06E
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   8
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2023 Høst

Innhold

Skipets konstruksjon (Skipsteknikk)
Skipets stabilitet og trim
Belastning

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om forskjellige skipstyper, deres form og oppbygning, utrustning og karakteristikk.
 • Har kunnskap om å beregne og kontrollere et skips trim og stabilitet.
 • Har kunnskap om bøyemoment og skjærkrefter/ statisk og dynamisk belastninger
 • Har kunnskap om bruk av digitale verktøy, for å beregne et skips trim, stabilitet og belastninger. • Har kunnskap om grunnstøting, lekkstabilitet og håndtering av skip og last i tilfelle havari.
 • Kan vurdere egne beregninger om et skips stabilitet opp mot gjeldende stabilitetskrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
176 Time(r)
Egenstudier
51 Time(r)

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
Individuell
4 Time(r)

Pensum

00TM06E Skipsteknikk og skipets stabilitet

Pensumliste

Skipsteknikk – Ansgar Lund
Diverse fagkompndier frå Marfag.no