PSY6140 Forskning i praksis

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY6140
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2025 Vår

Learning Outcome

Pensum

PSY6140 Forskning i praksis