PSY6041 Pedagogisk psykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY6041
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2025 Vår

Learning Outcome

Pensum

PSY6041 Pedagogisk psykologi