PSY2270 Kritisk psykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY2270
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   5
  • Start
   2024 Høst

Learning Outcome

Pensum

PSY2270 Kritisk psykologi