PSY2260 Organisasjonspsykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY2260
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2024 Høst

Learning Outcome

Pensum

PSY2260 Organisasjonspsykologi