00TM06H Matematikk 1

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06H
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2024 Høst
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Innhold

Regning med tall og bokstaver
Geometri 1 sp. Trigonometri
Rette linjer
Polynomfunksjoner og derivasjon

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

 • har faglig grunnlag og forståing i matematikk som andre emne kan bygge vidare på

Arbeidskrav

4 stk. arbeidskrav kvar tel 25 % Alle arbeidskrav skal være bestått for å få gå opp til eksamen

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Innlevering jfr. oppgave gitt i Canvas
Skriftlig
Arbeidskrav
Gruppediskusjon
Praktiske øvelse
Arbeidskrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
132 Time(r)
Egenstudier
38 Time(r)

Pensum

00TM06H Matematikk 1

Pensumliste

Sinus, T. Oldervoll/O. Orskaug/A. Vaaje