00TM06D Vedlikehald og reparasjoner

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06D
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   9
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2023 Vår
  • Emneansvarlig
   edutorium.admin

Innhold

Vedlikehold og reparasjoner på maskineri
Vedlikeholds styring
Drifts- og tilstandskontroll av maskineri

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
198 Time(r)
Egenstudier
57 Time(r)

Pensum

00TM06D Vedlikehald og reparasjoner

Pensumliste

Skipsmaskineri - Drift og vedlikehald Del 1, Marfag
Skipsmaskineri - Drift og vedlikehald Del 2, Marfag
Materiallære, Ørnulf Grøndalen
Vedlikehaldsstyring, Geir Fiskaa
Diverse kompendi