00TM06B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjonar

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06B
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   27
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2023 Vår
  • Emneansvarlig
   svein@ginntech.no

Innhold

Grunnleggende elektro
Skipselektriske anlegg
Elektrisk og elektronisk kontrollutstyr
Vedlikehold av elektrisk utstyr
Overvåking og feilsøking av el. anlegg

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om prosedyrar om sikkert arbeid på høgspentanlegg, elektrisk og elektronisk utstyr til normal driftstilstand om bord i eit skip.
 • Har kunnskap om feilsøking og gjenoppretting av elektrisk og elektronisk utstyr til normal driftstilstand om bord i eit skip.
 • Har kunnskap om forskrifter og normer som gjelder for skipselektriske anlegg. Kan vurdere eige arbeid i samsvar med normer og krav. Har innsikt i eigne muligheiter for å utvikle sine ferdigheter innanfor faget.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
594 Time(r)
Egenstudier
171 Time(r)

Pensum

00TM06B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjonar